وبلاگ میکروبیولوژی دانشگاه آزاد گرگان

میکروبیولوژی علمی برای شناخت بیشتر قدرت اوست.

تکثیر و تولید مثل اسفنجها(خانم عاقلی)

تکثیر و تولید مثل : اسفنجها به دو طریق جنسی و غیر جنسی  تکثیر می کنند .

قسمتهای از اسفنج که در نتیجه آسیب از بین می روند ، بو سیله عمل ترمیم دوباره به وجود میایند ، عمل ترمیم قابلیتی است که در رشد و نمو اسفنجهای گرمابه دارای اهمیت می باشد ، حتی اگر اسفنجی را با فشار  وچلاندن از یک پارچه ابریشمی  ریز باف بگذرانند  بطور ی که سلول های آن از هم مجزا شوند ، این سلولها و توده های سلولی  در نتیجه حرکات آمیبی شکل پهلوی هم می ایند و متحد می شوند و بصورت اسفنج اصلی ترمیم پیدا میکنند . انواع بسیاری از اسفنجها معمولآ به وسیله جوانه زدن تکثیر می یابند، جوانه ممکن است در جریان پیشرفت رشد نمو از اسفنج اصلی جدا شود ویا متصل بدان باقی بماند و بنابراین بر تعداد قسمتها ویا جثه و اندازه اسفنج بیافزاید همه اسفنج های آب شیرین ( بعضی دیگر ) به منظور حفظ نوع خود در شرایط نا مناسب از قبیل سرما وخشکی جوانه های داخلی تشکیل می دهند . گروهای آرکئوسیت که سرشار از مواد غذایی هستند در مزانشیم پهلوی هم جمع می شوند و به وسیله پوشش مقاومی که گاهی محتوی اسپیکول است احاطه می گردند .

هنگامی که اسفنج میمیرد ویا متلاشی می شود ، جوانه های داخلی به خارج میریزند و به زندگی ادامه می دهند .

با مساعد شدن شرایط مثلا در فصل بهار ، توده سلولی از درون پوشش بیرون میاید و به صورت یک اسفنج تازه شروع به رشد ونمو می کند .

در تولید مثل جنسی بعضی از اسفنجها دو جنسی و بقیه از  قبیل سیکون یک جنسی میباشند . تخمها و اسپرم یا نطفه از ارکئوسیت که فاقد اندامهای جنسی ویژه اند به وجود می ایند . تخمها در مزانشیم  جانور اصلی باقی می مانند  و در آنجا بوسیله یک اسپرم اسفنج دیگر گشنیده می شود .سه شکافتگی اول عمودی است و صفحه ای  شامل  هشت سلول هرمی ایجاد می کند . سپسی در نتیجه یک شکافتگی افقی هشت سلول بزرگ ( اپیدروم آینده ) و هشت سلول کوچک (کو آنو سیتهای  آینده ) بوجود می آیند که به صورت بلا ستو لا قرار می گیرند . سلول های کوچک به سرعت تکثیر میابند و دراز می شوند و هریک در انتهای داخلی تا ژکی پیدا میکند و این تا ژکها متوجه بلا ستو سل می باشند . تعداد کمی از سلول های بزرگ مدور دانه دار می شوند و در وسط آنها منفذی تشکیل می گردد که مانند دهانی برای بلع سلول های مادری مجاور عمل می کند . بعدآ جنین از ناحیه دهان وارونه میشود (مانند مرحله ای که در ولوکس پروتو زوئر وجود دارد ) وسلول های تاژک دار را به خارج می آورد .

در این مرحله آمفی بلا ستو لا (Amphiblastula) لا روهای بیضی شکل از اوسکولوم جانور اصلی رها می شوند و مقدم بر همه با سلول های تاژک دار چند ساعتی شنا می کنند آنگاه نیمه تاژک دار جنین به طرف داخل فرو رفتگی پیدا می

 کند و یا به وسیله سلول های بزرگتر بی تا ژک پوشانیده می شود ( گاسترو لا سیون ) لاروها به زودی به وسیله انتهای بلاستوپوری به جسم جامدی می چسبند و به صورت اسفنج جوان شروه به بر شد می کنند ((مرحله النتوس))Olynthu 

 سلولهای مزانشیمی از هر دو لایه به وجود می آیند . چون بنظر میرسد که نیمه تورفته معرف نیمکره جانوری تخم می باشد ، لذا لایه های رویشی یک اسفنج را قابل مقایسه با لایه های رویشی جنین متازوئر ها نمیدانند. 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 9:32  توسط هادی حسینی  |